En ucuz kasko sigorta fiyatları

Trafik Kazalarında Açılabilecek Davalar Nelerdir

Trafik Kazalarında Açılabilecek Davalar Nelerdir?

TÜİK’ in 2014 verilerine baktığınızda Türkiye’ de karayollarında meydana gelen trafik kazalarının da 1 milyon 2 yüz bini bulduğu bilinmektedir. Bu kazaların ise 169 bini ölümlü ve de yaralanmalı 1 milyon 30 bini ise daha çok maddi hasarlarla sonuçlanmıştır. Dolayısıyla baktığınız zaman burada mutlaka bir yargı sisteminin olması gerekiyor çünkü bu durum aynı zamanda insanların kendi başlarına çözebilecekleri bir konu değildir.  İnsanlar böyle bir kaza durumlarına ilişkin yargı yoluna başvururlar

Kimler Dava Açma Hakkına Sahiptir?

Her hangi bir trafik kazası geçirmiş ve bu kaza sonunda mağdur olmuş kişiler dava açma hakkına sahiplerdir. Ya da bir kaza neticesinde hayatını kaybetmiş olan kişilerin mirasçıları dava açma hakkına sahiptir. Aynı şekilde, zarar gören kişinin vefatı halinde maddi ve manevi zarar gören yakınları, annesi, babası, eşi, çocukları, kardeşleri, nişanlısı ve onun bakımı ve desteği altındaki kişiler zararlarının tazminini isteyebilirler.

Hangi Davalar Açılabilir?

Bunun için bir düzen getirilmiştir yani trafik kazası sonucunda tazminat talebinde bulunabilmek ve hak sahibi olabilmek adına kusurlu ve hukuka aykırı bir fiil işleyerek başkasına zarar veren kişiler tazminat ödemekle ve de zararları gidermekle yükümlüdür. Tabiî ki buradaki kararı yine yargı söyleyecektir çünkü kimin haklı kimin kusurlu olduğu mahkeme tarafından tespit edilecektir. Trafik kazasından doğan zarar maddi veya manevi olabilir. Eğer kazada ölüm varsa cenaze giderleri, ölümün hemen gerçekleşmemiş olması halinde tedavi giderleri, ölenin desteği ve bakımından yoksun kalan kişilerin uğradıkları kayıplar dava yoluyla talep edilebilir.

Zorunlu Trafik Sigortasının Kapsamı Nedir

Zorunlu Trafik Sigortası Yaptırmak Zorunda Olanlar

Trafik sigortasında araç sahibi – işleten girişimci – motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanlar – yabancı plakalar yer alır.

Yetkili kurum tarafından satış belgesi düzenlenmiş araç sahibi kişiler, uzun süreli kiralama veya aracı rehin alan kişiler, motorlu aracı kendi adında işleten tüzel ve gerçek kişiler ile girişimci sıfatını almış kişiler zorunlu trafik sigortası yaptırmak zorundadırlar.  Motorlu taşıtlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanlar araçla ilgili sorumlu olan kişiler, bakım-onarım yapmak zorunda olanlar, mali zorunlu trafik sigortası yaptırmak zorundadır. Bu kişiler yaptırdıkları zorunlu trafik sigortasını da belgelemekle yükümlüdürler. Motorlu araçlarla yarışlara katılanlar ve yardımcı kişiler yarışlar sırasında meydana gelebilecek kazalara karşı sigorta yaptırmakla yükümlüdürler. Motorlu araç römorkları ve çekilen araçlara yönelik herhangi bir kaza durumuna karşı zorunlu trafik sigortası yaptırmalıdırlar. Devlet  kamu tüzel kişilerinin kullandıkları devlete ait araçların oluşturabileceği kaza durumlarına karşı bu araçların zorunlu trafik sigortası kapsamına alınması gerekmektedir. Devlete ait araçları kullananlar kişiler bu araçlardan sorumludur ve yapılan zorunlu trafik sigortası da bu kişiler adına olmaktadır. Zorunlu trafik sigortası ile ilgili bir diğer hususta yabancı plakalı araçlara yönelik sigortadır. Devletlerin karşılıklı olarak yaptıkları uluslar arası anlaşmalara göre yabancı plaka taşıyan araçlar ülkemiz içersinde bulundukları süre içersinde herhangi bir kazaya sebebiyet verme olasılığına karşı  zorunlu trafik sigortası yaptırmak zorundadırlar.

Hasarsızlık İndirimi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Zorunlu Trafik Sigortasında Hasarsızlık İndirimi

Zorunlu Trafik Sigortasında hasar indirimi uygulanması için sigorta şirketi ve sigortalı arasından imzalanan poliçenin gerçek ve tüzel kişi adına devam ediyor olması gerekir. İlk yıl için yapılan sigortanın devamında hasarsızlık indirimi uygulanır. Kısa süreli sigortalarda hasarsızlık indirimi uygulanmaz. Hasarsızlık indiriminin uygulanmasında sigortanın gerçek ve tüzel kişisiyle aynı kişilerle devam edilmesi esastır.

Örneğin şirket veya gerçek kişi adına bir finansal kiralama söz konusuysa kiralama süresi sona erdiğinde ve kiralama uzatılmak istendiğinde araçta herhangi bir hasa kaydı olmaması şartıyla hasarsızlık indirimi uygulanabilir. Kiralanan araçtaki mülkiyet başkasına devredilir ve ya satılırsa belirli kriterlerin olması durumunda hasarsızlık indiriminden yararlanılmaya devam edilir.

Bu şartlar arasında hasarsızlık belgesi vermemesi, poliçe ödenen hasarda hasarsızlık indiriminin devamı şartı yer alır. Bunların yanı sıra zorunlu trafik sigortası kapsamında uygulanmak istenen hasarsızlık indirimi ile ilgili koruma teminatına yönelik ek prim uygulanan sigortalı araçla ilgili ödenen hasar teminatlarının yüzde 5’i geçmemesi şartına bağlı olarak yenilenme yapılması durumunda araç herhangi bir kazaya karışmamış gibi görülür ve teminat şartları kapsamında hasarsızlık indirimi uygulanır. Poliçe yenileme şartının yerine getirilmesi sonrası tek sefere mahsus cam hasarları ve rüculu hasarlar dikkate alınmaz. Sigorta şirketleri sözleşmelerin devam etmediği ve bu durumların dışında yer alan hallerde hasarsızlık indirimi söz konusu olmaz.

enfoldwplk