Yazılar

Trafik Sigortası’nda 2012 Kârlılık Anlamında Sektör İçin Bir Kırılma Yılı Olacak

Sigorta şirketlerinin 2011’de izledikleri politikaları tekrarlamayacaklarını düşünen Recep Koçak, “Daha fazla zarara hiçbir şirketin katlanacağını tahmin etmiyorum. Ümit ediyorum ki, bu yıl bir kırılma yılı olur ve aşağıya doğru giden trend, yukarı dönmeye başlar” şeklinde konuştu.

Işık Sigorta Genel Müdürü Recep Koçak, kasko ve trafik sigortası branşlarındaki rekabetin sektörde çok yoğun hissedildiğini belirterek, son yıllarda bu branşlardan kaynaklanan ve yıllarca artarak büyüyen zarara artık katlanmadıklarını söyledi. Bunun yerine kasko ve trafikte Işık Sigorta’nın planlı bir küçülme stratejisine gittiğini vurgulayan Koçak, acentelerini de kârlı oldukları branşlarda desteklediklerini belirtti. Koçak, acentelerin müşteri seçiminde dikkatli olmaları gerektiğini, kârlılık ve tahsilat anlamında problemli müşterilerden uzak durmalarının önemini anlattı. Genel Müdür Recep Koçak, Işık Sigorta’nın sektör ortalamasının altında kalan yüzde 17’lik temkinli büyümesiyle ilgili şunları söyledi: “Hem sigorta tekniğine uygun olmayan rekabet hem de 2008 yılında Kaza Tespit Tutanağı uygulamasındaki değişiklik ile trafik branşında serbest tarifeye geçilmesine müteakip başta trafik olmak üzere kasko branşlarının teknik sonuçlarının olumsuz olması şirketimizin daha dikkatli bir üretim politikası izlemesine neden olmuştur. Yıllardır kârlılık merkezli politikalarından ödün vermeyen şirketimiz, son yıllarda bu iki branştan kaynaklanan ve yıllar itibariyle artış gösteren zarara katlanmak yerine bu branşlarda planlı bir küçülme stratejisiyle bu branşların payını tedricen azaltmayı başarmıştır. Sigorta sektörünün kasko ve trafik branşlarında 2011 yılı 12. ay itibariyle artış ortalaması yüzde 17.8 iken, şirketimizde bu iki branş toplamının artış oranı yüzde 5.9 gibi sektör ortalamasının üçte bir seviyelerinde gerçekleşmiştir. Işık Sigorta’nın aynı dönemde kasko ve trafik branşları haricindeki diğer branşların artış oranı ise yüzde 30.6’ya ulaşmıştır. Eylül 2011 itibariyle sektör ve Işık Sigorta’nın hasar prim oranları karşılaştırıldığında, Işık Sigorta lehine yaklaşık yüzde 16 oranında olumlu sonuçlar net olarak görülecektir. Şirketimizin olumlu mali sonuçlarının temelinde agresif büyüme politikalarının olmaması yatmaktadır.” Devamını Oku