Yazılar

Torba Yasa Trafik Cezalarına Af

Yeniden yapılandırma ile trafik cezaları da dahil olmak üzere 120 liranın altındaki cezalara af geliyor. Sigara cezaları dışındaki trafik cezaları ya da kusurlar yasasına göre yazılmış ancak tebliğ edilmemiş olan 120 liranın altındaki cezalar gönderilmeyecek. Aynı zamanda 12 liranın altındaki karayollarındaki geçiş fiyatlarından de bildirim yapılmayarak vazgeçiliyor. Yeniden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun dahilinde 2007 senesi öncesinden kalan alacaklardan 50 lirayı aşmayan asli alacak ile aslı ödenmiş feri alacaklardan da meblağı 100 lirayı aşmayanların tahsilinden vazgeçiliyor.Şirketlere de ehemmiyetli bir destek geliyor. Devamını Oku

Hedeflerimizin Büyük Kısmını Gerçekleştirdik

Portföyümüzdeki oto dışı branşlar prim oranını piyasa ortalamalarına getirme anlamında dengeli ve kârlı bir yapıya kavuşmada önemli adımlar attık. Kasko tarifemizi daha uygun bir hale getirerek acentelerimizin ve sigortalılarımızın hizmetine sunduk.

Ergo Sigorta Genel Müdürü Mert Ekitmen Torba Yasa olarak bilinen, zorunlu trafik sigortası primlerinin bir kısmının SGK’ya devredilmesi ve trafik sigortalarından gelen bedeni hasarların SGK tarafından karşılanmasına dair düzenlemelerin yürürlüğe girmesi, yeni Türk Ticaret Kanunun, Tunus, Mısır ve Libya’da yaşanan olayları ve Van depremini, sigorta sektöründe yaşanan önemli gelişmeler olarak değerlendirdi. Devamını Oku