Yazılar

Zorunlu Trafik Sigortasının Hayatımızdaki Yeri

Zorunlu Trafik Sigortasının Hayatımızdaki Yeri

Günümüzde zorunlu trafik sigortası ihtiyacı daha da artmış durumdadır. Dünyada ve ülkemizde araç sayısı gün geçtikçe artmakta bu da trafiği daha çok tehdit etmektedir. İnsanlar güvenlik önemleri konusunda yeterli bilince sahip olmadıkları için ve çoğu zaman trafik kurallarını dikkate almadıklarından trafik kurullarına uyulması adına yaptırımlar devreye sokulmuştur.

Zorunlu trafik sigortası da bu yaptırım türlerinden birisidir. Motorlu araç sahiplerinin güvence altına alınması adına trafik sigortası sistemi hayata geçirilmiştir. Sigortanın devamının sağlanması adına bu sigortanın her yıl yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Sigorta yaptırmayan araç sahiplerinin araçları trafikten men edilir. Aracınızı satın aldıktan sonra ya da farklı kullanım amaçlarına yönelik devraldıktan sonra sigorta şirketleri aracılığıyla bu sigorta türünü yaptırabilirsiniz. Zorunlu trafik sigortası trafikte meydana gelebilecek bir kaza haline size tazminat ödemeyi taahhüt eden bir sistemdir. Kaza öncesinde sigortalı araç sahibi tüm güvenlik tedbirlerini almak zorundadır. İnsanların bu kurallar çerçevesinde hareket etmesiyle trafik kazaları da en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Sadece trafik sigortası ile kazaların önüne geçilmez bunun için trafik kurallarına tümüyle uyulmalı, yol güvenlik önlemleri daha da arttırılmalı ve insanlar bu konularda daha bilinçlendirilmelidir.

Zorunlu trafik sigortasındaki hükümler sigorta şirketi ve sigorta yaptırmak isteyen araç sahibi arasında düzenlenecek poliçe ile belirlenir. Bu poliçe çerçevesinde size ödeyeceğiniz prim çıkartılır. Primler istenirse taksitle istenirse peşin ödenebilir.

Zorunlu Trafik Sigortası Ücreti

Zorunlu Trafik Sigortası Ücreti

Motorlu taşıtınıza zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan önce çok iyi bir araştırma yaptırmanız gerekiyor. Trafik kanununda yapılan yeni düzenlemelerde trafik poliçesi primi belirlemede serbest tarife uygulaması hayata geçirilmiştir.

Bunun yanında daha önce trafik sigortası yaptırmışsanız ve herhangi bir sigorta tazminatından yararlanmamışsanız otomatik olarak hasarsızlık indiriminden de faydalanma hakkı kazanmış olursunuz. Hasarsızlık indirim oranlarını ve aracınıza yansıyacak indirimleri de çok iyi araştırmanızda fayda vardır. Serbest fiyat uygulaması sonrası sigorta şirketleri istedikleri gibi bir fiyat ortaya çıkarabilmektedir. Eskiden tek fiyat yönetmeliği olduğu için tüm sigorta şirketleri belli bir fiyat sunmak zorundaydı ve araç sahipleri için hangi sigorta şirketi olduğunun bir önemi yoktu. Zorunlu trafik sigortası için araştırma yapmak isterseniz tek tek dolaşmak yerine interneti kullanabilirsiniz. Bu işler için hazırlanmış internet siteleri sayesinde tüm rakamları karşılaştırabilir size sunduklarını kolayca görebilirsiniz. Aynı şekilde sigorta şirketlerinin internet sitelerini gezerek de fiyat farklarınız görebilirsiniz. Serbest fiyat tarifesi sigorta yaptıranlara olumsuz bir durum gibi gözükse de peşinden rekabeti de getirdiği için sigorta şirketlerinin yüksek fiyatlar çıkarmasını da engellemiştir. Bunların yanından uygulama serbest olsa da denetimleri Hazine Müsteşarlığı tarafından devam etmektedir.

Aynı şekilde Hazine Müsteşarlığı tarafından ödenecek teminatlar ve kaza sonrası verilecek tazminatlar hakkında da düzenleme yapılmıştır. Sigorta poliçesi hazırlanırken mutlaka kaza durumunda kişi başına ödenecek maddi tutarlar belirtilmelidir bunlar ölüm ve yaralanma sonrası tedavi masraflarını içerir.

 

Zorunlu Trafik Sigortasının Yaptırımları

Zorunlu Trafik Sigortasının Yaptırımları

Zorunlu trafik sigortasının yaptırılmaması durumunda devlet tarafından birçok ceza ve yaptırım uygulanmaktadır. Dünyanın hızla büyüme ve teknolojinin ilerlemesiyle birlikte dünyadaki ve ülkemizdeki araç sayısı ve sürücü sayısı çok fazla artış ve artmaya devam etmektedir bu durumda trafik kurallarının önemini daha çok arttırmıştır.

Araç üreten firmalar her geçen gün araçlarını daha güvenli üretseler de sürücülerde bilinç tam olarak oturmadığı ve gerekli güvenlik önlemleri tam olarak sağlanmadığı için trafik kazalarında artış yaşanmaktadır. Yollardaki araç sayıları gün geçtikçe artmakta bu duruma paralel olarak da kaza ve ölümlerde artmaktadır. Araç güvenliğinin yeterli olmamasının yanında kötü yol yapım çalışmaları yetersiz alt yapı hizmetleri, yol kenarlarında yeterli olmayan levhalar yol gösterici işaretler gibi yetersiz tedbirler kazalara davetiye çıkartmaktadır.  Devlette üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek adına bir takım önlemleri hayata geçirmektedir. Bunların başında da araç sahiplerinin kendilerini ve karşı tarafı koruması adına zorunlu trafik sigortası hayata geçirilmiştir. Bu zorunlu sigortayı yaptırmayanlar hakkında da yaptırımlar devreye sokulmuştur. Bu yatırım detayları Karayolları Trafik Kanununda belirtilmiştir.

Trafik sigortası yaptırmayan yapılan yol kontrollerinde tespit edilir ve araçları o an trafik alınır. Daha sonra araç sahibine cezai işlem uygulanır. Sigortasız şekilde bir kaza meydana gelirse önce kazayla ilgili tüm masraflar araç sahibine ödetilir ve ardından araç trafikten men edilir.

 

Zorunlu trafik sigortası kapsamında hasarsızlık indirimi

Zorunlu trafik sigortası kapsamında hasarsızlık indirimi

Zorunlu trafik sigortası kapsamında hasarsızlık indiriminden yararlanabilmek için sigorta şirketi ve sigortalı arasından mevcut olan poliçenin gerçek kişi ya da tüzel kişi adına yenilenmesi başka değişle devam ettirilmesi gerekmektedir. İlk yıl içersinde yapmış olduğunuz sigortanın devamında hasarsızlık indiriminden hak kazanısınız. Kısa süre için yaptırılmış olan sigortalarda bu uygulama söz konusu değildir.

Zorunlu trafik sigortası kapsamında hasarsızlık indiriminden yararlanmak için sigortanın gerçek ya da tüzel kişiyle devam edilmesi şartı vardır. Örneğin bir firma tüzel kişi ya da gerçek kişi adına finansal kiralama yoluyla bir araç sahibi olduysa aracın sigortasını yeniletmek istediğinde araçta herhangi bir hasar olmaması şartıyla hasarsızlık indirimi uygulanabilir. Kiralanan araçta esas durum aracın kendisidir aracın mülkiyeti devredilir ya da satılırsa hasarsızlık indiriminden yararlanılmaya devam edilir. Zorunlu trafik sigortası kapsamında hasarsızlık sigortasıyla ilgili koruma teminatına ek prim uygulanması halinde oluşacak hasarlar ilgili teminatların tutarı yüzde 5’i geçmemesi gerekmektedir aksi takdirde hasarsızlık indirimi uygulanmaz. Sigortalı ile sigorta şirketi arasından yenileme konusunda anlaşma sağlandıktan sonra tek seferliğine cam hasarları ve rüculu hasarlar göz ardı edilir.

Sigorta şirketleri poliçelerin devam etmediği ve sonlandırıldığı durumlarda, sözleşmede yer alan durumların dışında gelişen olaylarda hasarsızlık indirimini devreye sokmaz. Sigortalının hasarsızlık indiriminden yararlanması için en önemli şart motorlu taşıta bir yıl içinde hasar vermemiş olmasıdır.

 

Trafik sigortası primini belirlerken dikkat edilmesi gerekenler

Trafik sigortası primini belirlerken dikkat edilmesi gerekenler

Zorunlu trafik sigortası kapsamında prim belirlerken hem sigortalı hem de sigorta şirketinin dikkat etmesi gereken çok sayıda husus vardır. Zorunlu sigortada prim belirlenirken öncelikle prim yeterliliği sağlanmalıdır. Belirlenen prim ekonomik ölçekler çerçevesinde ve adil olarak belirlenmelidir.

Sigorta şirketi tarafından belirlenen prim tutarları hasarı engellemeye yönelik ve güvenlik tedbirleri alma amaçlı olmalıdır. Belirlenen prim tutarı olası rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigorta şirketini mağdur etmeyecek şekilde tazminata ve diğer zararları karşılamaya yetecek seviyede belirlenmelidir. Eşit risk belirlenen poliçelerde farklı prim tutarları ortaya çıkarılmamalıdır. Prim maliyetlerinin sigorta şirketi tarafından sigortalıya çok yük getirecek şekilde çıkarılması sigorta yaptıracak kişinin vazgeçmesine neden olur. Yasal zorunluluktan kaçan sigortalıya da bu durum olumsuz yansır bu yüzden de belirlenen oranlar makul seviye olmalıdır. Hem sigortalının hem de sigorta şirketinin mağdur olmaması adına zorunlu sigorta primlerinde standart belirlemek en uygun olanıdır. Ne sigortalı mağdur olmalı ne de sigorta şirketi bunlara çok dikkat edilmelidir. Belirlenen standartların altında prim tutarı belirlendiği takdirde de sigorta şirketleri zarar eder ve şirketlerin gücü zayıflar.

Devlet tarafından zorunlu trafik sigortası kapsamında prim güvenliği ön planda tutulmalı ve devlet tarafından teşvik edilmelidir. Zorunlu trafik sigortasında 3 çeşit maliyet türü vardır. Bunlar sabit maliyetler, değişken maliyetler, sigorta tutarına bağlı giderler olarak karşımıza çıkar.

Tarım yöntemleri içinde yer alan malç

Zorunlu Trafik Sigortasının getirdiği kolaylıklar

Zorunlu trafik sigortasının hayatımızdaki yeri ve önemi çok büyüktür. Trafikteki düzenlemelerin başında gelen bir uygulamadır. Şayet bu düzenleme olmasa günlük hatta maddi ve manevi çok sayıda kayıp yaşanmasına neden olur. Trafik sigortası düzenlemesi bize trafik kurallarına uyma konusunda zorunluluk getirmesinin yanı sıra bize maddi ve manevi güvence sağlar.

Trafik sigortası uygulaması insanların kendi tercihine kalsa çoğu kimse maddi külfet getireceğini düşünerek bu sigortayı yaptırmaktan kaçar ve denetimsiz araçlar trafikte dolaşıyor olurdu. Tabi devlet bu durumu insanlar kendi tercihlerine bırakmamış bizi bizden daha çok düşünerek trafik sigortasını zorunlu kılmıştır. Zorunlu trafik sigortasında üç aşama söz konusudur. Sigorta sahibi olmak istenen kişi, sigorta şirketi ile yasal hükümler. Sigortalının ödemekte olduğu primler sigorta şirketinin size verdiği güvenceye karşı alınır. Poliçede yer alan sigorta bedeli de herhangi bir kaza durumunda sigorta şirketinin sigortalıya ödeyeceği tazminat tutarını ifade eder. Bu sigorta türünün bize en çok faydası trafikten güvenli bir şekilde yararlanmamızdır. Trafik sigortasından yararlanmak için piyasada yer alan sigorta şirketleri ve sigorta acentelerine başvuru yapmanız gerekmektedir.

Başvuru sonrası primlerinizi dilerseniz taksitle dilerseniz de peşin olarak ödeyebilirsiniz. Sigorta bittikten sonra yenilemeniz gerekmektedir. 15 gün sonrasında yenilenmeyen sigortalar sistemden faydalanamamakta ve sigortasız araçla trafiğe çıkmanızda mümkün olmamaktadır. Sigortasız olarak trafiğe çıktığınızda aracınız bağlanır ve cezai işlem uygulanır.

 

Hasar durumunda yapılması gerekenler - Kopya

Hasar durumunda yapılması gerekenler

Zorunlu trafik sigortası kapsamında aracınızla kaza yaptıkta sonra aracınızda hasar oluşmuşsa sigortadan yararlanmak için bir takım bildirimlerde bulunmanız gerekiyor. Karayollarında aracınızla seyir halindeyken meydana gelen bir kaza durumunda oluşan hasar sonrası sigorta şirketi ya da acentesi ile yapmış olduğunuz sözleşme yani poliçede yer alan durumlar devreye girer.

 

Kaza sonrasında tazminat alınmasına yönelik sigortalı ve sigorta şirketinin hukuki sorumlulukları yerine getirmesi ilk adımdır. Böyle bir durumda sigortalının ilk yapması gereken kazanın olduğunu sigorta şirketine bildirmek olmalıdır. Meydana gelen kazanın ve hasarın sigorta şirketine bildirilmesi durumuna hasar ihbarı adı verilir. Hasar ihbarı sigorta şirketine sigortalının kendisini adına temsilcisi ya da üçüncü kişi tarafından bildirilebilir. Sigorta şirketine hasar ihbarını yaptıktan sonra hasarla ilgili olarak hasarın yeri, hasarın adresi, hasar tarihi, hasarın nasıl meydana geldiği, aracın bulunduğu konum, sigortalıya ait iletişim bilgileri, sigortasının prim ödemelerinin gösteren hukuki belge sayılan kişilerden biri aracılığıyla sigorta şirketine mutlaka sunulmalıdır. İlgili evraklar sizin tarafınızdan ya da ilgili kişi tarafından sigorta şirketine sunduktan sonra sigorta şirketi geri kalan işlemleri sizin adınıza yürütecektir.

 

Hasar durumuyla ilgili işlem yapıldıktan sonra ilgili ödeme sizin adınıza yapılacaktır. Poliçede yer alan hükümler çerçevesinde gerçekleşen kazalarda ödeme yapılır. Aksi durumlarda çıkarılacak tutarları siz ödemek zorunda olursunuz. Hasar sonrası poliçe yenilemek istediğinizde hasarsızlık indiriminden de yararlanamazsınız.

 

 

Zorunlu Trafik Sigortasında TRAMER sistemi

Zorunlu Trafik Sigortasında TRAMER sistemi

Zorunlu trafik sigortası kapsamında faaliyet yürüten tüm sigorta şirketleri ve sigorta acenteleri trafik sigorta bilgi merkezinden fayda sağlayan doğal üye konumundadır. TRAMER sisteminin hem sigortalılara hem de sigorta şirketlerini çok sayıda faydası vardır. Sistemin uygulama amacı öncelilikle sigorta sahtekarlıklarının önüne geçmektir. Bunun yanı sıra sistemle sigorta uygulamalarına olan güven artar, zorunlu trafik sigortası sisteminde birlik sağlanmış olur, disiplinli bir şekilde fiyat yapılanması sağlanır ve sigorta sistemine yönelik bilgiler tek bir yerde güvenilir bir şekilde toplanır ve güncellenerek ilgili taraflara sunulur. TRAMER uygulamasının çok sayıda faydası vardır bunları belirmek gerekirse bize faydaları şu şekildedir.

 

 

 • Zorunlu trafik sisteminde denetim mekanizması oluşturur.
 • Sigorta sahtekarlıkların önüne geçer
 • Sigorta sektöründe uygulama birliği sağlar
 • Sigorta kaçaklarında yaptırımlar uygulanmasını sağlar
 • Haksız rekabeti ortadan kaldırır
 • Toplum içersinde sigortaya olan güveni arttırır
 • Standart bir fiyatlandırma yapılmasını sağlar
 • Sigorta sistemi içersinde yer alan şirketlerin verilerini depolar ve günceller
 • Sistem sayesinde sigorta prim uygulamaları ve hasarsızlık indirimi gibi konularda ilgili belgeleri sağlar
 • Araçlara yönelik kaza bilgileri, hasar raporları, toplu sigorta verilerine rapor halinde sunar
 • Sigorta acentelerinin zorunlu trafik sigortasına yönelik uygulamalarını rapor haline sunar
 • Üye sigorta şirketlerinin geriye dönük alacaklarını belgeler ve rapor halinde sunar
 • Zorunlu trafik sigortasına yönelik tarife işlemlerine yönelik belgeleri sunar

 

 

 

Zorunlu Trafik Sigortasının faydaları

Zorunlu Trafik Sigortasının faydaları

 

Zorunlu trafik sigortası yasada belirtildiği üzere her motorlu araç sahibinin yaptırmak zorunda olduğu sigorta türüdür. Trafik sigortasının amacı üçüncü kişilere verilebilecek hasarlarsa karşı sizi güvence altına almaktır. Zorunlu trafik sigortası kapsamında belirlenen teminatlar motorlu araçların türüne ya da mesleki kullanım amacına göre farklılık göstermektedir.

Bu sigorta türü karayollarında düzenin sağlanması ve insanların kurallara uyması açısından çok önemlidir. Zorunlu trafik sigortası kapsamı dışında kalan durumlarda vardır. Bunların başında motorlu araç sahibinin kendisinin maddi ve bedeni uğrayacağı zararlar, araç sahibin sürüş esnasında uğrayacağı zararlar, patlayıcı veya buna benzer zararlı şeylerin taşınması sırasında meydana gelebilecek zararlar, motorlu araç sahibi yakınlarının kaza esnasında uğrayacağı zararlar, aracın çalınması veya kaçırılması esnasında meydana gelebilecek zararlar, motorlu taşıtın satım, alım, muayene, gözetim gibi durumlar sırasında uğrayacağı zararlar, sigortalı kişi ile aracı kullanan kişi farklı ise bu esnada meydana gelebilecek zararlar   trafik sigortası tarafından karşılanmaz. Zorunlu Trafik Sigortasında esas olan poliçedir. Poliçede belirtilen hususlar sigortalının ve sigorta şirketinin uyması gereken kuralları belgeler.

Trafik sigortasının tarihi bellidir ve o tarihler içersinde sizi güvence altına alır. Bunun yanı sıra sigorta primlerinizi varılan anlaşmaya göre taksitlendirebilir ya da peşin olarak ödeyebilirsiniz. Sigorta primleri belirtilen tarihten 15 gün sonrasına kadar ödenmezse temerrüde düşer. Takip eden 15 gün içersinde de sigorta teminatınız sigorta şirketi tarafından durdurulur.

 

Zorunlu Trafik Sigortasında prim sorunu

Zorunlu Trafik Sigortasında prim sorunu

Hazine Müsteşarlığı tarafından Zorunlu Trafik Sigortası ve Kasko da yapılan değişiklikler birçok soruna neden olmuştur. Fiyatların artması sigorta şirketleriyle araç sahiplerini karşı karşıya getirmiştir.

 

Mevcut sigorta fiyatlarının yüksek olduğu düşünürken yeni düzenleme sonrasında sigorta fiyatları yüzde 40 oranın artmış bu durum hem araç sahiplerini hem de sigorta şirketlerini olumsuz etkilemiştir. Sadece düzenlemeyle değil sürekli artan maliyetlerde sigorta fiyatlarının artmasında önemli bir rol oynamıştır. Örneğin yedek parça fiyatlarının dolara endeksli olarak artması belli bir maliyet oluşturmuştur. Bu durumda da sigorta şirketleri giderleri karşılamak adına sigorta ücretlerini arttırmak zorunda kalmıştır. Sigorta şirketleri arasından uygulanan farklı fiyat tarifeleri de araç sahiplerini zora sokmaktadır. Araç sahipleri iyi bir araştırma yapmazsa yüksek fiyatlardan sigorta yaptırmak zorunda kalabilir. Bu bağlamda yaşanan sorunların giderilmesi adına hem sigorta şirketleri hem de araç sahiplerini mağdur etmeyecek şekilde primler belirlenmeli ve Hazine Müsteşarlığı tarafından gerekli yasal çalışmalar yapılmalıdır.

 

Sigorta ücreti belirlenirken aracın yaşı ve modeli çok önemlidir. Bunun araç sahipleri de internet üzerinden çok iyi araştırma yapmalıdır. Aracının özelliklerine göre fiyatları görmeli ve kendisine en uygun olan sigorta şirketiyle anlaşmalıdır. Araştırma yaparak ve fiyat farklarını gözeterek zorunlu trafik sigortası yaptırmakta çok büyük yarar vardır. Artan yüksek sigorta ücretlerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü çalışma başlatmıştır.