Yazılar

Trafik Sigortası Hakkında Merak Edilen Soru Cevaplar

Trafik Sigortası Hakkında Merak Edilen Soru Cevaplar

Zorunlu trafik sigortası genel ismiyle trafik sigortası şeklinde bilinmektedir. Yani her araç sahibinin mutlaka yapmakla zorunlu olduğu bir sigorta türüdür diyebiliriz. Buradaki aracı ise ikinci şahıslara verdiği zararların karşılanmasıdır. Yalnızca tadilat masraflarını değil aynı zamanda tedavi masraflarını da karşılamaktadır. Herhangi bir nedenden dolayı kaza gerçekleşmesi durumunda eğer ki karşı tarafta sakat kalan ya da hayat kaybı varsa o zaman aileye ödeme yapmakla mükelleftir.burada ödenecek miktar ise kazada yaralanan ya da hayatını kaybedenin durumuna göre değişkenlik göstermektedir.

Trafik sigortası arabamın kendi hasarını karşılar mı?

Eğer ki aracınızla kaza yaparsanız sigortanın kapsadığı yalnızca karşı tarafa verilen zarardır yani yukarıda belirtmiş olduğum gibi ikinci şahıslar burada esas alınmaktadır. Aracınızın kaza bedelini kesinlikle ödemez eğer ki ödemesini istiyorsanız bunun için başvuracağınız yöntem kasko olmak zorundadır.

Trafik sigortası kapsamında tedavi giderleri karşılanıyor mu?

Trafik kazası sonucunda eğer ki karşı tarafta bir yaralı varsa o zaman direk olarak sigorta şirketi devreye girer ve kazanın durumuna ve hasara göre sigortalı olup olmaksızın direk olarak tedavi masraflarını karşılar.

Zorunlu Trafik Sigortası Ne İçin Yapılır?

Zorunlu trafik sigortası bir hayli önemlidir bu sigortanın yapılmaması halinde trafiğe çıkılması yasaktır bu şekilde yakalanan araçlar trafikten men edilirler.  Eğer ki aracınızın sigorta günü bitmiş ise o zaman mutlaka bir an önce yaptırmalısınız çünkü bunu ertelemek sizin içinde olumlu olmayacaktır.

Zorunlu Trafik Sigortası Fiyatları Nasıl Hesaplanır?

Trafik sigortası fiyatları sigorta şirketleri tarafından hesaplanır ve burada serbest fiyat politikası vardır. yani her firma kendi fiyatını kendisi belirler. Önemli olan nokta aracın yaşı modeli ve kayıtlı olduğu il önemlidir. Ayrıca sürücünün yaşı da bu primleri etkilemektedir.

zorunlu-trafik-sigortasi-yaptirirken-ucretin-belirlenmesi

Zorunlu Trafik Sigortası Yaptırırken Ücretin Belirlenmesi

Zorunlu trafik sigortası yaptırmak isteyenlerin bir sigorta acentesine gitmeden önce araştırma yapmasında fayda vardır. Serbest fiyat tarifesi sonrasında sigorta ücretleri farklılık göstermekte ve yapılacak indirimlerin takip edilmesi gerekmektedir. Sigorta şirketleri istedikleri gibi poliçe size sunabildikleri için tüm şirketleri araştırmalı ve fiyatlar hakkında bilgi almanız gerekir. Tabi tüm sigorta şirketlerini gezmek çok zordur bunun kolay yolu internet üzerinden araştırma yapmak ve telefonla bilgi almaktır. Yapmanız gereken internet üzerinden en uygun sigorta şirketini belirleyip ilgili fiyatları telefonla teyit etmenizdir. Özellikle son düzenlemeler sonrasında sigorta ücretlerinde çok büyük artış yaşanmış ve bu durumda tepkilere neden olmuştur. Eskiden ücretlerin makul olması ve sabit olması nedeniyle tek tek sigorta şirketi gezmek yerine herhangi bir sigorta acentesine gitmek yeterli oluyordu. Şimdi ise aşırı artan fiyatlar sürücüleri tedirgin etmekte ve ister istemez fiyat araştırması yapmaya zorlamaktadır. Serbest fiyat politikası olumsuz bir durum gibi gözükse de tam tersi etkide yarattığı söylenebilir. Araç sahiplerine sigorta yapmak isteyen acenteler birbirleriyle yarış haline girdi ve bu da rekabet ortamını doğurdu. Bu şekilde işleyen piyasa en çok araç sahiplerine yaradı. Ancak Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen teminatlar ve güvenceler nedeniyle fiyatlarda pek bir oynama söz konusu değildir. Sigortada ücret belirlenirken esaslar aracın modeline, markasına ve  yenileme durumuna göre değişiklik göstermektedir

Zorunlu Trafik Sigortası

Zorunlu Trafik Sigortası

Motorlu taşıt sahiplerinin yaptırmak zorunda olduğu sistem sürücülere birçok fayda sağlamaktadır. Kimi sürücüleri ne işe yarıyor ne gerek var diye düşündürse de öncellikle size güvence altına alan çok cazip bir sistemdir. Zorunlu trafik sigortası yaptırmak istemeyen sürücülere birçok yaptırım uygulanmaktadır. Bunları sıralamak gerekirse aracın trafikten men edilmesi söz konusu bu durumda da aracın emniyet otoparkında kaldığı gün sayısınca para cezası ödenmektedir. Kısacası zorunlu trafik sigortası yaptırmaktan kaçınmak birçok olumsuz sonuçla birlikte bize cezai işlem olarak dönmektedir. Nasıl trafik sigortası yaptırırız sorusuna gelince de sigorta şirketleri bu konuda aracı olmaktadır.

Fiyat tarifesi ise aracın model, marka ve kullanım amacına göre değişmektedir. Akıllarda kalan bir diğer soru da kasko ile zorunlu trafik sigortası arasındaki farklar nelerdir. Her şeyden önce trafik sigortası adı üstünde olduğu gibi zorunlu ve her sene yenilenmesi gereken bir sistemdir. Kasko ise zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.

Trafik sigortası kaza anında karşı tarafa verilecek maddi durumu kapsar kasko ise yanma, çalınma gibi daha kapsamlı durumları içine alır. Kaskonun içeri sigorta şirketiyle yapılan anlaşmaya göre değişir. Zorunlu trafik sigortasının içeriğinde genel bir durum söz konusudur. Kısacası zorunlu trafik sigortası devlet tarafından size güvence altına almaktadır. Zorunlu trafik sigortasında trafik sigortası poliçeleri ve teminatları Hazine Müsteşarlığı tarafından hesaplanıp sigorta şirketleri aracılığıyla işleme tabi tutulur.

Trafik Sigortası Hasarsızlık İndirimine Yönelik Talimatlar

Trafik Sigortası Hasarsızlık İndirimine Yönelik Talimatlar

Zorunlu trafik sigortası kapsamında hasarsızlık indiriminden yararlanmak için öncellikle sigorta şirketi ile sigortalı araç sahibi arasında yapılan poliçenin aracı kullanan kişi adına yenilenmesi gerekmektedir.

İlk yıl yapılan sigortanın devam ettirilmesi ve yeni poliçe imzalanması sırasında önceki yılda herhangi bir hasar durumu ya da tazminattan yararlanma durumu söz konusu değilse belli oranda indirim uygulanır. Kısa süreli yaptırılan ya da yarıda kesilen sigortalardan hasarsızlık indirimi söz konusu değildir. Sigorta yaptırmak isteyen kişi gerçek ve tüzel kişi adına devamlı sigorta yapması esası ön plandadır.  Bu duruma örnek vererek açıklamak gerekirse araçlarına sigorta yaptıran bir şirket sigortasını devam ettirmek istediğinde ilgili kişi adına devam olmak kaydıyla ve sigortalı araçların herhangi bir kazaya karışmaması şartıyla hasarsızlık indirimine hak kazanır. Araç kiralama durumu söz konusu olduğunda ve mülkiyeti başkasına geçen kişilerde indirimden belli şartlar doğrultusunda yararlanabilir. Bunlara ek olarak trafik sigortası kapsamında koruma teminatına ilaveten ek prim uygulanan durumlarda hasarsızlık indiriminin uygulanması için verilen tazminatın yüzde 5’i geçmemesi şartı aranmaktadır.

Yine poliçe yenilenmesi şartı göz önünde bulundurularak tek sefere mahsus araçta meydana gelen cam hasarları görmezden gelinir. Sigorta şirketi ve sigorta yaptırmak isteyen araç sahibi arasında anlaşmaya varılamazsa ya da araç sahibi sigorta yaptırmak istemezse hasarsızlık indirimi hiçbir zaman söz konusu olmaz.

 

 

Trafik Sigortası Kapsamında Hasar Sonrası Yapılması Gerekenler

Trafik Sigortası Kapsamında Hasar Sonrası Yapılması Gerekenler

 

Zorunlu trafik sigortası kapsamında motorlu taşıtınızla yapacağınız bir kaza sonrası sigorta şirketiyle birlikte yapmış olduğunuz sözleşme işlemeye başlar. Meydana gelen kaza ve hasar sonrasında sigorta şirketinizin ve sigortalı olarak sizin yapmanız gereken belli başlı hukuki sorumluluklar söz konusudur.

İlk olarak kaza sonrasında sigortalı araç sahibi yaşanan durumu hemen sigorta şirketine bildirmekle yükümlüdür. Sigortalının hasarı sigorta şirketine bildirmesi olayına hasar ihracı adı verilir. Araçta meydana gelen hasar sigortalı tarafından bildirimi yapılamazsa temsilcisi veya 3. Bir kişi, tarafından da sigorta şirketine bildirilmesi gerekir. Sigorta şirketine ihbar yapıldıktan sonra hasarla ilgili detaylarda verilmelidir. Bunlar hasarın gerçekleştiği yer, hasarın tarihi, kazanın nasıl meydana geldiğine dair detaylı bilgiler, aracın bulunduğu nokta, sigorta şirketiyle birlikte düzenlenmiş olduğunuz poliçenin detayları. Bunların yanında sigortalının iletişim adres ve telefon bilgileri, prim ödemelerinizi gösteren ilgili belgeler bağlı olduğunuz sigorta şirketine verilmelidir. Sizin veya temsilciniz tarafından sigorta şirketine bu bilgileri sunduktan sonra şirketin sizin adınıza ilgili tüm işlemleri yerine getirecektir. Bu işlemler sonrası Aracınızda hasar oluştuğu için ve belli bir tazminat tutarı aldığınız için hasarsızlık indiriminden yararlanmanız mümkün olmayacaktır.

Bilindiği gibi hasarsızlık indiriminden yararlanmak için aracınızda herhangi bir hasar ve hasar sonrası adınıza tazminat ödemesi olmaması gerekiyor. Hasarsızlık indiriminden yararlanmak için ilave olarak sözleşmenin de yenilenmesi gerekiyor.

           

 

 

Zorunlu Trafik Sigortasında TRAMER Sistemi

Zorunlu Trafik Sigortasında TRAMER Sistemi

Zorunlu trafik sigortası kapsamında faaliyet gösteren tüm sigorta şirketleri ve sigorta acenteleri TRAMER sistemi içerisinde yer almak durumundadır. Sistemin birer doğal üyesi haline gelmişlerdir.

TRAMER sisteminin varoluş amacı mevcut sigorta sistemine olan güvenin arttırılması, oluşabilecek sahtekârlıklara karşı önlem alınması, zorunlu trafik sigortası kapsamında belli bir birliğin sağlanmasıdır. Bunun yanında sistemin başlıca amaçları arasında sigorta sisteminde sağlık bir fiyat ya rekabete dayalı bir fiyat sisteminin oluşması, yapılan sigortalara ilişkin verilen tek elde toplanması ve bu verilerin gerek sigorta şirketleri gerekse de sigortalıların istemesi durumunda ilgili kişilere sunulması açısından çok önemlidir. TRAMER sistemine üye olan şirketler bu haklardan yararlanmaktadır. Sistem içerisinde yer alan şirketler online sistem üzerinden ilgili tüm bilgilere ulaşabilir sonrasında sigortalıya ya da ihtiyaca yönelik bu bilgileri kullanabilir. Bu sistem araç alım satımlarında çok önemli bir yer tutmaktadır. Aracı satın almak isteyen bir kişi bu sistem üzerinden aracın son durumunu öğrenebilir ve aracı satan kişinin verdiği bilgileri doğrulayabilir. Sistem olmadan satın alınan araçlar sonrasında çok sayıda tatsız olay yaşanmış insanlar verilen bilgilerin doğru olmadığını öğrendiğinde çoğu kez mağdur olmuştur.

Trafik sigortası hasar durum belgesi de bu sistem üzerinden verilmektedir. Bu belge ile araç satın almak isteyen kişiler aracın son durumunu kolaylıkla öğrenebilir ve ona göre aracı satın alabilirler.

 

 

Zorunlu Trafik Sigortasında İptal İşleminin Gerçekleştirilmesi

Zorunlu Trafik Sigortasında İptal İşleminin Gerçekleştirilmesi

Sigorta şirketiyle yaptığınız anlaşma sonrasında hayata geçirdiğiniz zorunlu trafik sigortasını iptal ettirmek istediniz de yine sigorta şirketi ya da anlaşma yaptığınız acenteye başvurmanız gerekmektedir. İsterseniz siz isterseniz de sizin adınıza sigorta şirketi gerekli şartların sağlanması durumunda trafik sigortasını iptal eder.

Zorunlu trafik sigortasını her istediğiniz durumda iptal etmeniz söz konusu değildir bunun kuralları ve şartları vardır bunları yerine getirdikten sonra sigorta kendiliğinden iptal olur. Trafik sigortası en bilindik ve en çok iptalini gerektirdiği durum satış halidir. Motorlu taşıtınızı sattığınızda satın alan kişiyle yapacağınız anlaşma çerçevenizde sigortanızı isterseniz iptal ettirebilir isterseniz de karşı tarafla anlaşma durumuna göre devam ettirebilirsiniz. Zorunlu trafik sigortanızı iptal ettirmek ile ilgili bir karar aldığınızda bu durumu satış işleminden sonra 10 gün içerisinde sigorta şirketinize bildirmekle yükümlüsünüz. Sigorta şirketi de poliçenizde kalan gün sayısını hesap edecek ve size sigorta sürenizden kalan gün bazında ödeme yapacaktır. Örneğin 1 yıllık zorunlu trafik sigortası yaptırdığınız da ve 6 ayda aracınızı satmanız durumunda kalan 6 aylık ücret sigorta şirketi tarafından size ödenecektir.

Sigortanızın iptal edilmesinin bir diğer durumu da sigorta için vermiş olduğunuz evrakların eksik ya da yanlış olmasıdır böyle bir durumda sigorta şirketi zorunlu trafik sigortanızı iptal etmek zorundadır. Sigorta şirketi bu durumu size kısa sürede bildirmelidir.

 

 

 

Zorunlu Trafik Sigortasının Hayatımızdaki Yeri

Zorunlu Trafik Sigortasının Hayatımızdaki Yeri

Günümüzde zorunlu trafik sigortası ihtiyacı daha da artmış durumdadır. Dünyada ve ülkemizde araç sayısı gün geçtikçe artmakta bu da trafiği daha çok tehdit etmektedir. İnsanlar güvenlik önemleri konusunda yeterli bilince sahip olmadıkları için ve çoğu zaman trafik kurallarını dikkate almadıklarından trafik kurullarına uyulması adına yaptırımlar devreye sokulmuştur.

Zorunlu trafik sigortası da bu yaptırım türlerinden birisidir. Motorlu araç sahiplerinin güvence altına alınması adına trafik sigortası sistemi hayata geçirilmiştir. Sigortanın devamının sağlanması adına bu sigortanın her yıl yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Sigorta yaptırmayan araç sahiplerinin araçları trafikten men edilir. Aracınızı satın aldıktan sonra ya da farklı kullanım amaçlarına yönelik devraldıktan sonra sigorta şirketleri aracılığıyla bu sigorta türünü yaptırabilirsiniz. Zorunlu trafik sigortası trafikte meydana gelebilecek bir kaza haline size tazminat ödemeyi taahhüt eden bir sistemdir. Kaza öncesinde sigortalı araç sahibi tüm güvenlik tedbirlerini almak zorundadır. İnsanların bu kurallar çerçevesinde hareket etmesiyle trafik kazaları da en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Sadece trafik sigortası ile kazaların önüne geçilmez bunun için trafik kurallarına tümüyle uyulmalı, yol güvenlik önlemleri daha da arttırılmalı ve insanlar bu konularda daha bilinçlendirilmelidir.

Zorunlu trafik sigortasındaki hükümler sigorta şirketi ve sigorta yaptırmak isteyen araç sahibi arasında düzenlenecek poliçe ile belirlenir. Bu poliçe çerçevesinde size ödeyeceğiniz prim çıkartılır. Primler istenirse taksitle istenirse peşin ödenebilir.

Trafik Sigortası Yaptırmak Zorunda Olan Araç Sahipleri

Trafik Sigortası Yaptırmak Zorunda Olan Araç Sahipleri

 

Zorunlu trafik sigortası kapsamında sigorta yaptırmak isteyenlerin arasında motorlu araç sahipleri, işleten girişimciler, motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyet yürütenler ve yabancı plakalar vardır.

İlgii kurum tarafından satış belgesi düzenlerek ilgili kişiye teslim edilen motorlu araç sahipleri, 1 yıldan uzun sürede kiralama yapan ya da rehin alınan araçlarla ilgili kişiler, motolu taşıtını kendi adına işleten gerçek veya tüzel kişiler ile yatırımcı sıfatını almış bireyler zorunlu trafik sigortası yaptırmakla hükümlüdür. Yine bu kapsam içerdinde motolu araçlarla ilgili mesleki faaliyetleri yürütenlerle ve araçlardan sorumlu olan kişiler, bakım ve onarımını üstlenen kişiler de trafik sigortasını yaptırmak zorundadır. Trafik sigortası yapmakla yükümlü olan kişiler sigortaya ait belgeleri de ellerinden bulundurmaları gerekir. Kapsam dışı olarak motorlu aracını yarışlarda kullanmak isteyen ve yardımcı araç olarak belirleyen kişiler de zorunlu trafik sigortası yaptırmalıdır. Bunun yanında asıl araca ait motorlu araç römorkları ve çekilen araçlara yönelik de hukuki açıdan sigortayla ilgili bir zorunluluk söz konusudur. Devlet kurumlarına ait araçlarda yaşanabilecek kazalara karşı sigortalanması gerekir.

Devlete ait araçları kullanan kişiler zorunlu trafik sigortası yapılmasından sorumludur herhangi bir kaza durumund sigorta yapılmamışsa bu kişiler cezalandırılır ve haklarında işlem yapılır. Uluslar arası anlaşmalar çerçevesinde devletler karşılıklı olarak yabancı plaka taşıyan araçlara yönelik zorunlu trafik sigortası yaptırma esasları belirlenmiştir.

Zorunlu trafik sigortası kapsamında hasarsızlık indirimi

Zorunlu trafik sigortası kapsamında hasarsızlık indirimi

Zorunlu trafik sigortası kapsamında hasarsızlık indiriminden yararlanabilmek için sigorta şirketi ve sigortalı arasından mevcut olan poliçenin gerçek kişi ya da tüzel kişi adına yenilenmesi başka değişle devam ettirilmesi gerekmektedir. İlk yıl içersinde yapmış olduğunuz sigortanın devamında hasarsızlık indiriminden hak kazanısınız. Kısa süre için yaptırılmış olan sigortalarda bu uygulama söz konusu değildir.

Zorunlu trafik sigortası kapsamında hasarsızlık indiriminden yararlanmak için sigortanın gerçek ya da tüzel kişiyle devam edilmesi şartı vardır. Örneğin bir firma tüzel kişi ya da gerçek kişi adına finansal kiralama yoluyla bir araç sahibi olduysa aracın sigortasını yeniletmek istediğinde araçta herhangi bir hasar olmaması şartıyla hasarsızlık indirimi uygulanabilir. Kiralanan araçta esas durum aracın kendisidir aracın mülkiyeti devredilir ya da satılırsa hasarsızlık indiriminden yararlanılmaya devam edilir. Zorunlu trafik sigortası kapsamında hasarsızlık sigortasıyla ilgili koruma teminatına ek prim uygulanması halinde oluşacak hasarlar ilgili teminatların tutarı yüzde 5’i geçmemesi gerekmektedir aksi takdirde hasarsızlık indirimi uygulanmaz. Sigortalı ile sigorta şirketi arasından yenileme konusunda anlaşma sağlandıktan sonra tek seferliğine cam hasarları ve rüculu hasarlar göz ardı edilir.

Sigorta şirketleri poliçelerin devam etmediği ve sonlandırıldığı durumlarda, sözleşmede yer alan durumların dışında gelişen olaylarda hasarsızlık indirimini devreye sokmaz. Sigortalının hasarsızlık indiriminden yararlanması için en önemli şart motorlu taşıta bir yıl içinde hasar vermemiş olmasıdır.