Yazılar

Zorunlu Trafik Sigortasının Hayatımızdaki Yeri

Zorunlu Trafik Sigortasının Hayatımızdaki Yeri

Günümüzde zorunlu trafik sigortası ihtiyacı daha da artmış durumdadır. Dünyada ve ülkemizde araç sayısı gün geçtikçe artmakta bu da trafiği daha çok tehdit etmektedir. İnsanlar güvenlik önemleri konusunda yeterli bilince sahip olmadıkları için ve çoğu zaman trafik kurallarını dikkate almadıklarından trafik kurullarına uyulması adına yaptırımlar devreye sokulmuştur.

Zorunlu trafik sigortası da bu yaptırım türlerinden birisidir. Motorlu araç sahiplerinin güvence altına alınması adına trafik sigortası sistemi hayata geçirilmiştir. Sigortanın devamının sağlanması adına bu sigortanın her yıl yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Sigorta yaptırmayan araç sahiplerinin araçları trafikten men edilir. Aracınızı satın aldıktan sonra ya da farklı kullanım amaçlarına yönelik devraldıktan sonra sigorta şirketleri aracılığıyla bu sigorta türünü yaptırabilirsiniz. Zorunlu trafik sigortası trafikte meydana gelebilecek bir kaza haline size tazminat ödemeyi taahhüt eden bir sistemdir. Kaza öncesinde sigortalı araç sahibi tüm güvenlik tedbirlerini almak zorundadır. İnsanların bu kurallar çerçevesinde hareket etmesiyle trafik kazaları da en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Sadece trafik sigortası ile kazaların önüne geçilmez bunun için trafik kurallarına tümüyle uyulmalı, yol güvenlik önlemleri daha da arttırılmalı ve insanlar bu konularda daha bilinçlendirilmelidir.

Zorunlu trafik sigortasındaki hükümler sigorta şirketi ve sigorta yaptırmak isteyen araç sahibi arasında düzenlenecek poliçe ile belirlenir. Bu poliçe çerçevesinde size ödeyeceğiniz prim çıkartılır. Primler istenirse taksitle istenirse peşin ödenebilir.

Trafik Sigortası Yaptırmak Zorunda Olan Araç Sahipleri

Trafik Sigortası Yaptırmak Zorunda Olan Araç Sahipleri

 

Zorunlu trafik sigortası kapsamında sigorta yaptırmak isteyenlerin arasında motorlu araç sahipleri, işleten girişimciler, motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyet yürütenler ve yabancı plakalar vardır.

İlgii kurum tarafından satış belgesi düzenlerek ilgili kişiye teslim edilen motorlu araç sahipleri, 1 yıldan uzun sürede kiralama yapan ya da rehin alınan araçlarla ilgili kişiler, motolu taşıtını kendi adına işleten gerçek veya tüzel kişiler ile yatırımcı sıfatını almış bireyler zorunlu trafik sigortası yaptırmakla hükümlüdür. Yine bu kapsam içerdinde motolu araçlarla ilgili mesleki faaliyetleri yürütenlerle ve araçlardan sorumlu olan kişiler, bakım ve onarımını üstlenen kişiler de trafik sigortasını yaptırmak zorundadır. Trafik sigortası yapmakla yükümlü olan kişiler sigortaya ait belgeleri de ellerinden bulundurmaları gerekir. Kapsam dışı olarak motorlu aracını yarışlarda kullanmak isteyen ve yardımcı araç olarak belirleyen kişiler de zorunlu trafik sigortası yaptırmalıdır. Bunun yanında asıl araca ait motorlu araç römorkları ve çekilen araçlara yönelik de hukuki açıdan sigortayla ilgili bir zorunluluk söz konusudur. Devlet kurumlarına ait araçlarda yaşanabilecek kazalara karşı sigortalanması gerekir.

Devlete ait araçları kullanan kişiler zorunlu trafik sigortası yapılmasından sorumludur herhangi bir kaza durumund sigorta yapılmamışsa bu kişiler cezalandırılır ve haklarında işlem yapılır. Uluslar arası anlaşmalar çerçevesinde devletler karşılıklı olarak yabancı plaka taşıyan araçlara yönelik zorunlu trafik sigortası yaptırma esasları belirlenmiştir.

Zorunlu trafik sigortası kapsamında hasarsızlık indirimi

Zorunlu trafik sigortası kapsamında hasarsızlık indirimi

Zorunlu trafik sigortası kapsamında hasarsızlık indiriminden yararlanabilmek için sigorta şirketi ve sigortalı arasından mevcut olan poliçenin gerçek kişi ya da tüzel kişi adına yenilenmesi başka değişle devam ettirilmesi gerekmektedir. İlk yıl içersinde yapmış olduğunuz sigortanın devamında hasarsızlık indiriminden hak kazanısınız. Kısa süre için yaptırılmış olan sigortalarda bu uygulama söz konusu değildir.

Zorunlu trafik sigortası kapsamında hasarsızlık indiriminden yararlanmak için sigortanın gerçek ya da tüzel kişiyle devam edilmesi şartı vardır. Örneğin bir firma tüzel kişi ya da gerçek kişi adına finansal kiralama yoluyla bir araç sahibi olduysa aracın sigortasını yeniletmek istediğinde araçta herhangi bir hasar olmaması şartıyla hasarsızlık indirimi uygulanabilir. Kiralanan araçta esas durum aracın kendisidir aracın mülkiyeti devredilir ya da satılırsa hasarsızlık indiriminden yararlanılmaya devam edilir. Zorunlu trafik sigortası kapsamında hasarsızlık sigortasıyla ilgili koruma teminatına ek prim uygulanması halinde oluşacak hasarlar ilgili teminatların tutarı yüzde 5’i geçmemesi gerekmektedir aksi takdirde hasarsızlık indirimi uygulanmaz. Sigortalı ile sigorta şirketi arasından yenileme konusunda anlaşma sağlandıktan sonra tek seferliğine cam hasarları ve rüculu hasarlar göz ardı edilir.

Sigorta şirketleri poliçelerin devam etmediği ve sonlandırıldığı durumlarda, sözleşmede yer alan durumların dışında gelişen olaylarda hasarsızlık indirimini devreye sokmaz. Sigortalının hasarsızlık indiriminden yararlanması için en önemli şart motorlu taşıta bir yıl içinde hasar vermemiş olmasıdır.

 

Zorunlu Trafik Sigortasının Kapsamı Nedir

Zorunlu Trafik Sigortası Yaptırmak Zorunda Olanlar

Trafik sigortasında araç sahibi – işleten girişimci – motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanlar – yabancı plakalar yer alır.

Yetkili kurum tarafından satış belgesi düzenlenmiş araç sahibi kişiler, uzun süreli kiralama veya aracı rehin alan kişiler, motorlu aracı kendi adında işleten tüzel ve gerçek kişiler ile girişimci sıfatını almış kişiler zorunlu trafik sigortası yaptırmak zorundadırlar.  Motorlu taşıtlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanlar araçla ilgili sorumlu olan kişiler, bakım-onarım yapmak zorunda olanlar, mali zorunlu trafik sigortası yaptırmak zorundadır. Bu kişiler yaptırdıkları zorunlu trafik sigortasını da belgelemekle yükümlüdürler. Motorlu araçlarla yarışlara katılanlar ve yardımcı kişiler yarışlar sırasında meydana gelebilecek kazalara karşı sigorta yaptırmakla yükümlüdürler. Motorlu araç römorkları ve çekilen araçlara yönelik herhangi bir kaza durumuna karşı zorunlu trafik sigortası yaptırmalıdırlar. Devlet  kamu tüzel kişilerinin kullandıkları devlete ait araçların oluşturabileceği kaza durumlarına karşı bu araçların zorunlu trafik sigortası kapsamına alınması gerekmektedir. Devlete ait araçları kullananlar kişiler bu araçlardan sorumludur ve yapılan zorunlu trafik sigortası da bu kişiler adına olmaktadır. Zorunlu trafik sigortası ile ilgili bir diğer hususta yabancı plakalı araçlara yönelik sigortadır. Devletlerin karşılıklı olarak yaptıkları uluslar arası anlaşmalara göre yabancı plaka taşıyan araçlar ülkemiz içersinde bulundukları süre içersinde herhangi bir kazaya sebebiyet verme olasılığına karşı  zorunlu trafik sigortası yaptırmak zorundadırlar.

Araç Kredisi Kullanmak İstiyorum

2016 Trafik Sigortası Fiyatları

Türkiye’ de yaklaşık olarak 20 milyon kişi aracını zorunlu trafik sigortası yapmakla mükellef bu nedenle de her yıl trafik sigortaları belirli hesaplamalar doğrultusunda değişmekte. 2015 yılına baktığımız zaman 2016 yılını da beraberinde bir hayli aratmış olduğunu görebiliyoruz çünkü bugün özellikle zorunlu trafik sigortalarında neredeyse kasko oranları denkleştirilmiş durumda. % 100’e varan zamlardan sürücüler de şikâyetçi olsalar da sigorta şirketlerine göre bu konuda yapılabilecek bir şey yok. Son dönemde hükümetin çalışması sonucunda yeniden şekillenmiş olsa da yine de zorunlu trafik sigortasında beklenen rakamlara ulaşılmış değil.

Bu yazımda 2016 yılı ücretlerini sizlere değerlendirmek istedim çünkü bu sene fiyatlar sürücüleri bir hayli terletti. Sigorta uzmanlarına göre 2016 yılında da yeniden bir artış gündeme gelebilir. Son 10 yılı ele alırsak fiyatlarda ciddi manada bir yükselişin olduğunu da söylemek doğru olacaktır.

Son dönemlerde özellikle internette sıklıkla tercih edilen trafiksigortasifiyatlari sitesi de bu noktada herkes için avantajlı fiyatları sunmak için gayret eder.

 Trafik sigortalarında son 3 senedir yeni bir sistem uygulanmakta burada serbest bir tarife bulunmakta. Yani sabit bir ücret ödemek yerine farklı fiyat politikalarını değerlendirmek gerekir.  Geçtiğimiz birkaç aya bakarsak insanlar bir şekilde fiyatların düşeceği inanışında ve düşmesini bekliyor ancak bu inanışında doğru olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü bu konuda sigorta firmaları da oldukça kararlılar.

Zorunlu Trafik Sigortası

Zorunlu Trafik Sigortası

Motorlu taşıt sahiplerinin yaptırmak zorunda olduğu sistem sürücülere birçok fayda sağlamaktadır. Kimi sürücüleri ne işe yarıyor ne gerek var diye düşündürse de öncellikle size güvence altına alan çok cazip bir sistemdir. Zorunlu trafik sigortası yaptırmak istemeyen sürücülere birçok yaptırım uygulanmaktadır. Bunları sıralamak gerekirse aracın trafikten men edilmesi söz konusu bu durumda da aracın emniyet otoparkında kaldığı gün sayısınca para cezası ödenmektedir. Kısacası zorunlu trafik sigortası yaptırmaktan kaçınmak birçok olumsuz sonuçla birlikte bize cezai işlem olarak dönmektedir. Nasıl trafik sigortası yaptırırız sorusuna gelince de sigorta şirketleri bu konuda aracı olmaktadır.

Fiyat tarifesi ise aracın model, marka ve kullanım amacına göre değişmektedir. Akıllarda kalan bir diğer soru da kasko ile zorunlu trafik sigortası arasındaki farklar nelerdir. Her şeyden önce trafik sigortası adı üstünde olduğu gibi zorunlu ve her sene yenilenmesi gereken bir sistemdir. Kasko ise zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.

Trafik sigortası kaza anında karşı tarafa verilecek maddi durumu kapsar kasko ise yanma, çalınma gibi daha kapsamlı durumları içine alır. Kaskonun içeri sigorta şirketiyle yapılan anlaşmaya göre değişir. Zorunlu trafik sigortasının içeriğinde genel bir durum söz konusudur. Kısacası zorunlu trafik sigortası devlet tarafından size güvence altına almaktadır. Zorunlu trafik sigortasında trafik sigortası poliçeleri ve teminatları Hazine Müsteşarlığı tarafından hesaplanıp sigorta şirketleri aracılığıyla işleme tabi tutulur.

Trafik Sigortası Hakkında Merak Edilen Soru Cevaplar

Trafik Sigortası Hakkında Merak Edilen Soru Cevaplar

Zorunlu trafik sigortası genel ismiyle trafik sigortası şeklinde bilinmektedir. Yani her araç sahibinin mutlaka yapmakla zorunlu olduğu bir sigorta türüdür diyebiliriz. Buradaki aracı ise ikinci şahıslara verdiği zararların karşılanmasıdır. Yalnızca tadilat masraflarını değil aynı zamanda tedavi masraflarını da karşılamaktadır. Herhangi bir nedenden dolayı kaza gerçekleşmesi durumunda eğer ki karşı tarafta sakat kalan ya da hayat kaybı varsa o zaman aileye ödeme yapmakla mükelleftir.burada ödenecek miktar ise kazada yaralanan ya da hayatını kaybedenin durumuna göre değişkenlik göstermektedir.

Trafik sigortası arabamın kendi hasarını karşılar mı?

Eğer ki aracınızla kaza yaparsanız sigortanın kapsadığı yalnızca karşı tarafa verilen zarardır yani yukarıda belirtmiş olduğum gibi ikinci şahıslar burada esas alınmaktadır. Aracınızın kaza bedelini kesinlikle ödemez eğer ki ödemesini istiyorsanız bunun için başvuracağınız yöntem kasko olmak zorundadır.

Trafik sigortası kapsamında tedavi giderleri karşılanıyor mu?

Trafik kazası sonucunda eğer ki karşı tarafta bir yaralı varsa o zaman direk olarak sigorta şirketi devreye girer ve kazanın durumuna ve hasara göre sigortalı olup olmaksızın direk olarak tedavi masraflarını karşılar.

Zorunlu Trafik Sigortası Ne İçin Yapılır?

Zorunlu trafik sigortası bir hayli önemlidir bu sigortanın yapılmaması halinde trafiğe çıkılması yasaktır bu şekilde yakalanan araçlar trafikten men edilirler.  Eğer ki aracınızın sigorta günü bitmiş ise o zaman mutlaka bir an önce yaptırmalısınız çünkü bunu ertelemek sizin içinde olumlu olmayacaktır.

Zorunlu Trafik Sigortası Fiyatları Nasıl Hesaplanır?

Trafik sigortası fiyatları sigorta şirketleri tarafından hesaplanır ve burada serbest fiyat politikası vardır. yani her firma kendi fiyatını kendisi belirler. Önemli olan nokta aracın yaşı modeli ve kayıtlı olduğu il önemlidir. Ayrıca sürücünün yaşı da bu primleri etkilemektedir.

araç sigortası

Trafik Sigortası Fiyatlarında Son Durum Nedir?

Trafik Sigortası her bireyin kamu güvenliği açısından yaptırmak zorunda olduğu bir poliçe türüdür.

Hazine Müsteşarlığının 2014 yılının ocak ayında yaptığı düzenlemelere göre sigorta şirketleri ve acenteler, sigorta primlerini kendileri belirlemektedir.

Buda Trafik Sigortası fiyatları konusunda düzenlemeler getirmiş ve rekabet ortamı sağlamıştır.

Durum böyle olunca sigorta şirketleri online uygun fiyat vermeye ve sigorta primlerinin internet üzerinden açıklamaya başlamıştır.

Sigorta Şirketlerinin Sigorta Primini Nasıl Öğrenebilirim?

Sigorta şirketlerinin kendi primlerini kendileri belirlediğinden bahsetmiştik. Buda rekabet ortamı oluşturmaktadır.

Bu yüzden internet üzerinden sigorta kuruluşları en uygun teklifleri vermektedir.

İnternet üzerinden Trafik Sigortası Fiyat Sorgulama ile aracınızın markasını, yaşadığınızın ili, ruhsat sahibinin bilgilerini, plakasını, trafik poliçeniz olup olmadığını, aracınızın yılını, telefon numaranızı, e-posta bilgilerinizi, aracınızın şirkete mi yoksa bireye mi ait olduğunu ve diğer kişisel bilgilerinizi yazarak fiyat teklifleri almanız sadece 2 dakika sürmektedir.

Sigorta Primlerini Etkileyen Faktörler

Fiyat teklifi alırken aracınızın plakası, aracınızın ruhsat seri numarası ve aracınızın kayıtlı olduğu il ve ilçe büyük önem taşımaktadır.

Bunun nedeni ise aracınızın hızlı ve atik olup olmadığı, yaşadığınızın şehrin ne kadar kalabalık olduğu ve aracınızda hasar olup olmadığı bilgilerini öğrenmektedir.

Bu bilgiler doğrultusunda aracınızın kaza yapma oranı hesaplanmaktadır. Ayrıca aracınızda hasar bulunmaması durumunda, hasarsızlık indiriminden yararlanabilirsiniz.

Bursa ucuz Trafik Sigortası teklifleri

Bursa Ucuz Trafik Sigortası Fiyatları

Araç kullanan ya da araç sahibi olan her bireyin yaptırmak zorunda olduğu Zorunlu Araç Sigortası ile kendinizi ve çevrenizdekileri güvence altına alabilirsiniz.

Araç sigortası sayesinde çok daha rahat yolculuklar yapabilir ve genişletilmiş sigorta seçenekleriyle yolculuk esnasında yaşayabileceğiniz her sıkıntıdan kurtulabilirsiniz.

İnternet üzerinden araç bilgilerinizi vererek çeşitli sigorta teklifleri alabilirsiniz.

Bursa Trafik Sigortası fiyatlarını öğrenmek için online trafik sorgulama sitelerinden yardım alabilirsiniz.

Bursa Plaka Koduna Ait Bir Araç İçin Fiyat Teklifleri Nelerdir?

Öncelikle Trafik Sigortası Sorgulama sayfasını eksiksiz doldurmanız gerekmektedir. Daha sonra en iyi sigorta tekliflerini en uygun Bursa Trafik Sigortası Fiyatları şeklinde sorgulayın.

Böylece size özel araç sigorta teklifleriyle karşılaşabilirsiniz.

Teklifler arasında karşılaştırmalar yapabilirsiniz. Yapacağınız karşılaştırmalar sonucunda zorunlu trafik sigortasında fiyat avantajları yakalayabilirsiniz.

Sigorta uzmanlarının desteği ile poliçenizi internet ya da telefon ile yaptırabilirsiniz.

Bu sayede poliçeniz size kargo ile yollanmaktadır.

Trafik Sigortası Primleri Neye Bağlı Olarak Değişiklik Gösterir?

Trafik Sigortası fiyatları aracınızın plakası, aracınızın ruhsatı, aracınızın modeli, markası, türü, kayıtlı olduğu il ve ilçeye bağlı olarak değişiklik gösterir.

Aracınızın kalabalık bir şehirde olması kaza riskini arttırdığı için primleriniz artmaktadır.

Aynı zamanda daha önce kaza yapmamış olmanız da hasarsızlık indirimi almanızı ve daha düşük prim ödemenizi sağlamaktadır.

Trafik Sigortası Fiyatları Düşecek mi

Trafik Sigortası Fiyatları Düşecek Mi?

Trafik sigortası fiyatlarında yapılan değişiklikler yaşanmaya devam etmektedir.

Torba kanunu çıkmasıyla tazminat ve güvenceler düzenlenmiş ve kişilerin, kendi kusuru kadar olan tazminat talepleri, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri ve tanımlanan tazminat talepleri dışında kalan tazminatlar zorunlu sigortanın dışında kalmaktadır.

Bu da fiyatlarda değişiklik olmasına ve basamak sisteminin oluşmasına neden olmaktadır.

Trafik Sigortası Hangi Araçlara Yapılır?

Motorlu taşıtların yapmakla yükümlü oldukları ve yapmadıklarında çeşitli cezalar, arabaya el koyma gibi durumlarla karşılaştıkları bir sigorta türüdür.

Kamyon, otomobil ve traktör gibi yolcu ve yük taşıma araçlarının Römark araçların Trafik sigortası yaptırması zorunludur.

Aracın ruhsat seri numarası, aracın plakası, aracın markası, arasın modeli, aracın hangi il ve ilçeye bağlı olduğu bilgileri alınarak çeşitli sigorta primleri hazırlamaktadır.

Bu özellikler ile trafik sigortası fiyatları aracın kaza yapma durumu tespit edilerek belirlenmektedir.

Trafik Sigortası Fiyatları Nasıl Düzenlenir?

Torba yasasına göre belirlenen kanuna göre sigorta şirketleri 8 iş günü içinde ödeme yapmak zorundadır.

Sigorta şirketleri, sigorta yaptıran aracı 4. Kademeden kayıt yaptırmaktadır. Yıllara göre aracın kaza yapma durumuna göre kademe azalır ya da yükselir.

Eğer araç kaza yapmıyorsa 7. Basamağa kadar yükselir ve daha az prim öder. Eğer araç kaza yapmışsa 1. Basamağa kadar yükselir ve ödeyeceği prim yükselir.